Международно научно издание публикува ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОТОПА В ЧЕРНО МОРЕ - ВЕСТНИК "ТРЕТА ВЪЗРАСТ"

Международно научно издание публикува ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОТОПА В ЧЕРНО МОРЕ

Международно научно издание публикува  ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОТОПА В ЧЕРНО МОРЕ

 

Потопът в Черно море е хипотеза за покачването на водите в Черно море преди около 8000 години. Счита се, че преди около 20 000-10 000 г. на мястото на Черно море е имало сладководно езеро, а покачването на водите в Световния океан и Средиземно море довело до преливане на солена вода през Босфора. Различни теории свързват случилото се с библейския мит за потопа, а също и с разселването на индоевропейските народи.

Идеята за потопа в Черно море

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВЪЗНИКВА

в докторската дисертация на проф. Петко Димитров през 1979 г.”, разказва доц. д-р Димитър Димитров, секция „Морска геология и археология”, и. д. ръководител секция „Морска химия и геохимия” в Института по океанология – БАН. „През 1982 г. излиза от печат статията на проф. Петко Димитров „Радиовъглеродни датировки на дънни утайки от българския черноморски шелф“. С направените радиовъглеродни анализи на дънните седименти в американски лаборатории и описание на геоморфологията на древните брегови линии на Черно море се потвърждава тази идея. Научен интерес към хипотезата проявяват двама американски учени Уилям Райън и Уолтър Питман, а през декември 1996 г. научната им работа е представена в аванс сензационно във в. „Ню Йорк таймс”. Райън и Питман издават книгата си „Ноевият потоп”(у нас излиза през 2000 г. Послеслов: проф. Петко Димитров), а една глава посвещават на българския океанолог проф. Петко Димитров”, разказва доц. Димитров.

Ето отзив на Джон Ноубъл Уилфорд от „Ню Йорк таймс” по повод „Ноевият потоп”: „Далеч преди разкошните дворци и минарета на Истанбул да обрамчат бреговете му, Босфорът е бил тясна бара, през която сладката вода на Черно море се изливала в Егейско море и оттам - в Средиземно море. След това повдигащото се морско равнище предизвикало

КАТАСТРОФАЛЕН ОБРАТ.

Изведнъж морската вода нахлула през Босфора със сила 400 пъти по-мощна от тази на Ниагарския водопад. Ужасяващият рев се чувал най-малко на 60 мили разстояние.

Възможно ли е - разсъждават проф. Райън и проф. Питман -хората, прогонени от домовете си от потопа, да са „виновни" за разпространението на земеделието в Европа и за развитието на селското стопанство и напояването на юг - в Анадола и Месопотамия?

Възможно ли е - питат те още - Потопът в Черно море да е оставил толкова трайни спомени, че те да са вдъхновили по-късната история на Потопа, описана във вавилонския епос за Гилгамеш?

Ако споменът за Черноморския Потоп наистина е повлиял на епоса за Гилгамеш, то той би могъл да бъде и първоизточник за историята на Ной в Стария завет.”

ЕКСПЕДИЦИИ ЗА ПРОУЧВАНЕ

Под егидата на редица български и международни проекти през 2001 г., 2002 г., 2004 г., 2006 г. 2009 г. и 2011 г. са проведени поредица експедиции в Черно море с научноизследователския кораб „Академик”.

Още през 2001 г. съвместната българско-американска експедиция с екипа на световноизвестния океанограф проф. Робърт Балард изследователите се натъкват на възможни очертания на селища под водата на дълбочина около 100 м. Намерените артефакти са знак, че на мястото на сегашните дълбоки води на шелфа някога са живели представители на цивилизация, добивала и обработвала злато, строила сложни мегалитни конструкции и храмове, създала солната индустрия и поставила началото на протописменост.

През 2011 г. по проект от Фонд "Научни изследвания" към МОН „Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие” бе проведена българско-американска експедиция под ръководството на проф. Петко Димитров и проф. Райън, която намери коренче от дърво в сондаж Akad 11-19 на дълбочина 85 м. След направения радиовъглероден анализ в Колумбийския университет в Ню Йорк възрастта на коренчето от дърво е определена на 10 400 радиовъглеродни години. Потвърждава се фактът, че на дълбочина около 100 м е имало суша. В международното научно издание „Мarine Geology на 12. XI. е приета за печат студия от международен авторски колектив (Anastasia G. Yanchilina, William B.F. Ryan, Jerry F. McManus, Petko Dimitrov, Dimitar Dimitrov, Krasimira Slavova, Mariana Filipova-Marinova) със заглавие „Компилация от геофизични, геохроноложки и геохимични доказателства, свидетелстващи за бързото потапяне на Черноморския шелф от Средиземноморски води и последващо съществено осоляване през Ранния Холоцен”, където са представени всички доказателства и най-нови изследвания, направени до момента – различни видове изотопни анализи за определяне на възрастта и химичния състав на находките, които са направени в лаборатории в САЩ и Полша”, разказва доц. Димитров.

ПОЛЗАТА В НАШИ ДНИ

Хипотезата за потопа, превърнала се вече в теория, придобива глобален и интердисциплинарен характер. Към нея се присъединяват учени от различни области на науката от България и чужбина. Единствено по научен и логичен път теорията за Потопа обяснява произхода на сероводорода в Черно море (б. р. в. „Трета възраст” бр. 25/2012 г. интервю с проф. Венко Бешков за преобразуването на сероводорода в евтин ток) и образуването на сапропелните седименти (б. р. от гниеща тиня). Отново по идея на проф. Петко Димитров е и приложението на сапропелните седименти от дъното на Черно море като естествен екологичен тор и биопрепарати. Проведени са експерименти с наторяване от сапропел. След ожънването на експерименталната нива се оказва, че добивите от пшеница се повишават до 18%. Подобни резултати са получени и в Украйна”, допълва доц. Димитров.

Ема ИВАНОВА

ВХОД / ИЗХОД

ТЕСТОВ БРОЙ

Безплатен тестов брой от електронния ни абонамент можете да изтеглите от тук:

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com